Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Dokumenty

  • ŠVP ŠD a ŠK 2019.pdf
  • Řád ŠD a ŠD 2018.pdf
  • Vnitřní směrnice ŠD a ŠK 2018.pdf
  • Vnitřní směrnice o úplatě za zájmové vzdělávání v ŠD a ŠK 2018.pdf
  • Přihláška zápisní lístek do ŠD, ŠK.pdf
  • Žádost prominutí úplaty.pdf
  • Provoz v MNG.doc
  • Info v MNG.pdf