Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Přijímací řízení na střední školy 2022

Vzhledem k aktuálním a možným dalším změnám v přijímacím řízení na střední školy jsou veškeré informace k dispozici na stránkách MŠMT zde:

http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=f73iUipC104%3d&tabid=160&mid=756

 

Přijímaní uchazečů ke studiu na středních školách se řídí zákonem č.472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2012. Prováděcím předpisem je vyhláška č. 86/2012 Sb., s účinností od 20.03.2012.

Přihlášky

Pro první kolo přijíamacího řízení lze podat 1 přihlášku, která obsahuje kolonky pro 2 střední školy. Žáci obdrží vyplněné přihlášky ve škole do poloviny února. Odnesou je domů – podpis rodičů, popř. potvrzení lékaře.

Rodiče zajistí doručení na příslušnou školu (doporučeně poštou, osobně – nechat potvrdit přijetí).

Pozvánku k přijímacímu řízení dostanou žáci na adresu uvedenou na přihlášce (každá SŠ odesílá v jiném termínu). Termín přijímacího řízení dle internetových stránek dané školy nebo dle pozvánky zaslané SŠ.

Pro další kola přijímacího řízení může uchazeč podat libovolný počet přihlášek.

Výsledky

  • zápisový lístek obdrží žák na základní škole pouze jeden
  • odevzdáním zápisového lístku potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole
  • zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění svého přijetí ke studiu na webu školy
  • pokud uchazeč zápisový lístek neuplatní, vzdává se práva být žákem dané střední školy
  • zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (výjimka platí pro dodatečné přijetí ke studiu na základě odvolání)