Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Zápis do 1. třídy

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 2020/21

Vážení rodiče, přečtěte si níže vydaný pokyn k zápisu. Formuláře ke stažení zde:

Žádost o příjetí (434,9 kB)
Žádost o odklad (652,4 kB)

Zápis proběhne ve středu 15. 4. 2020 od 14 do 18 hodin v budově ZŠ v Provodíně, k zápisu přineste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

Náhradní termín zápisu: čtvrtek 23. 4. od 14 - 15 hod. v budově ZŠ v Provodíně.

V případě žádosti o odklad přineste s sebou k zápisu doporučení od lékaře a poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny).

Budoucí prvňáčci mají přednostní místo ve školní družině.

Každý prvňáček dostane na začátku školního roku kufřík s výtvarnými potřebami zdarma.

Setkání pro předškoláky s budoucí třídní učitelkou Mgr. Hanou Vaňkovou

Proběhnou tři setkání - dvě před zápisem a jedno po zápise. Termíny a další informace budou upřesněny.

Pokud budou rodiče chtít, mohou se první společné schůzky zúčastnit.