Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

SRPŠ Jestřebí - Provodín, z.s. 

Cílem je podporovat aktivity školy, např. vstupné a doprava na exkurze, besedy, divadelní představení, účast žáků v soutěžích a olympiádách, sportovní i uměleckou reprezentaci školy, mikulášská nadílka.

IČO: 06795111 

Forma: Spolek 

Adresa: Jestřebí 105, 471 61 Jestřebí 

Vznik spolku: 10. 2. 2018 

Statutární orgán – Předseda:  ERIK KOVÁŘ, zastupuje spolek ve všech věcech.