Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY - školní rok 2021/2022

Vedení školy

Ředitel školy Mgr. Michal Kotek
kotek@zsjestrebi.cz
reditel@zsjestrebi.cz
skola@zsjestrebi.cz
koordinátor ICT

Zástupkyně ředitele

Mgr. Zuzana Šťastná
stastna@zsjestrebi.cz
zastupkyne@zsjestrebi.cz
koordinátorka ŠVP
Vedoucí pracoviště Provodín Mgr. Lucie Červenková
cervenkova@zsjestrebi.cz
metodička prevence
Hospodářka Iva Ballíková
ballikova@zsjestrebi.cz
skola@zsjestrebi.cz

Základní škola

I. třída Mgr. Lucie Červenková
cervenkova@zsjestrebi.cz
metodička prevence
II. třída Mgr. Hana Vaňková
vankova@zsjestrebi.cz
III. třída Barbora Pittnerová
pittnerova@zsjestrebi.cz
IV. třída Věra Slánská
slanska@zsjestrebi.cz
V. třída Bc. Anna Ernešová
ernesova@zsjestrebi.cz
VI. třída Lukáš Stránský
stransky@zsjestrebi.cz
metodik prevence
kariérový poradce
VII. třída PaedDr. Monika Bayerová
bayerova@zsjestrebi.cz
výchovná poradkyně
VIII. třída Mgr. Eliška Fuljerová
fuljerova@zsjestrebi.cz
metodička EVVO
IX. třída Mgr. Tomáš Krejčík
krejcik@zsjestrebi.cz
Učitelé bez třídnictví

Lenka Havelková, DiS.
havelkova@zsjestrebi.cz

Asistentky pedagoga

Gabriela Klivická
klivicka@zsjestrebi.cz
Eliška Fodorová
fodorova@zsjestrebi.cz
Petra Wolfová
wolfova@zsjestrebi.cz

Vychovatelky (Provodín)

Bc. Monika Kuchynková
kuchynkova@zsjestrebi.cz

Petra Wolfová
wolfova@zsjestrebi.cz

Vychovatelka (Jestřebí) Gabriela Klivická
klivicka@zsjestrebi.cz

Mateřská škola

Učitelka třídy Sluníčka Veronika Weberová
weberova@msjestrebi.cz
Učitelka třídy Berušky Karolína Mladenovová
mladenovova@msjestrebi.cz

Provozní zaměstnanci

Školník

Tomáš Honzík

Zdeněk Dittrich

Uklízečka (ZŠ Provodín) Iveta Wolfová
Uklízečka (ZŠ Jestřebí) Renata Komárková
Uklízečka (MŠ Jestřebí) Romana Nováková

Školní jídelna

Vedoucí školního stravování
 
Jana Loudátová
jidelna@zsjestrebi.cz
Kuchařky

Irena Fuxová

Alena Myslivečková