Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY - školní rok 2023/2024

Vedení školy

Ředitel školy

Mgr. Michal Kotek
kotek@zsjestrebi.cz
reditel@zsjestrebi.cz
skola@zsjestrebi.cz
koordinátor ICT

Zástupkyně ředitele

Mgr. Zuzana Šťastná
stastna@zsjestrebi.cz
zastupkyne@zsjestrebi.cz
koordinátorka ŠVP
výchovná poradkyně

Vedoucí pracoviště Provodín

Mgr. Lucie Červenková
cervenkova@zsjestrebi.cz
metodička prevence

Hospodářka

Iva Ballíková
ballikova@zsjestrebi.cz
skola@zsjestrebi.cz

Základní škola

I. třída

Mgr. Nikola Petříková
petrikova@zsjestrebi.cz

II. třída

Bc. Monika Kuchynková
kuchynkova@zsjestrebi.cz

III. třída

Mgr. Lucie Červenková
cervenkova@zsjestrebi.cz
metodička prevence

IV. třída

Věra Slánská
slanska@zsjestrebi.cz

V. třída

Bc. Anna Ernešová
ernesova@zsjestrebi.cz

VI. třída

Bc. Kristýna Pánková
pankova@zsjestrebi.cz
metodička EVVO

VII. třída

Lenka Havelková, DiS.
havelkova@zsjestrebi.cz

VIII. třída

Lukáš Stránský
stransky@zsjestrebi.cz
metodik prevence
kariérový poradce

IX. třída

PaedDr. Monika Bayerová
bayerova@zsjestrebi.cz

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Tomáš Krejčík
krejcik@zsjestrebi.cz

 

MgA. Edita Šormová
sormova@zsjestrebi.cz

Asistentka pedagoga

Gabriela Klivická
klivicka@zsjestrebi.cz

 

MgA. Edita Šormová
sormova@zsjestrebi.cz

 

 

 

Lenka Bendová
bendova@zsjestrebi.cz

 

Petra Durdisová
durdisova@zsjestrebi.cz

Vychovatelky (Provodín)

Gabriela Ilovská
ilovska@zsjestrebi.cz

 

Lenka Bendová
bendova@zsjestrebi.cz

Vychovatelka (Jestřebí)

Gabriela Klivická
klivicka@zsjestrebi.cz

Mateřská škola

Zástupkyně ředitele
pro MŠ

Veronika Weberová
weberova@msjestrebi.cz

Učitelka

Denisa Šiftová
siftova@msjestrebi.cz

Učitelka

Michaela Kratochvílová
kratochvilova@msjestrebi.cz

Učitelka

Šárka Švecová
svecova@msjestrebi.cz

Asistentka a
chůva

Olga Kavková
kavkova@msjestrebi.cz

Provozní zaměstnanci

Školník

Miloslav Moudrý
moudry@zsjestrebi.cz

Uklízečka (ZŠ Provodín)

Iveta Kuthanová

Uklízečka (ZŠ Jestřebí)

Renata Komárková

Uklízečka (MŠ Jestřebí)

Romana Nováková

Školní jídelna

Vedoucí školního stravování
 

Jana Loudátová
jidelna@zsjestrebi.cz

Kuchařky

Irena Fuxová

 

Alena Myslivečková