Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY - školní rok 2022/2023

Vedení školy

Ředitel školy Mgr. Michal Kotek
kotek@zsjestrebi.cz
reditel@zsjestrebi.cz
skola@zsjestrebi.cz
koordinátor ICT

Zástupkyně ředitele

Mgr. Zuzana Šťastná
stastna@zsjestrebi.cz
zastupkyne@zsjestrebi.cz
koordinátorka ŠVP
výchovná poradkyně
Vedoucí pracoviště Provodín Mgr. Lucie Červenková
cervenkova@zsjestrebi.cz
metodička prevence
Hospodářka Iva Ballíková
ballikova@zsjestrebi.cz
skola@zsjestrebi.cz

Základní škola

I. třída Bc. Kristýna Pánková
pankova@zsjestrebi.cz
II. třída Mgr. Lucie Červenková
cervenkova@zsjestrebi.cz
metodička prevence
III. třída Mgr. Hana Vaňková
vankova@zsjestrebi.cz
IV. třída Bc. Anna Ernešová
ernesova@zsjestrebi.cz
V. třída Věra Slánská
slanska@zsjestrebi.cz
VI. třída Lenka Havelková, DiS.
havelkova@zsjestrebi.cz
VII. třída Lukáš Stránský
stransky@zsjestrebi.cz
metodik prevence
kariérový poradce
VIII. třída PaedDr. Monika Bayerová
bayerova@zsjestrebi.cz
IX. třída Mgr. Eliška Fuljerová
fuljerova@zsjestrebi.cz
metodička EVVO
Učitelé bez třídnictví

Mgr. Tomáš Krejčík
krejcik@zsjestrebi.cz

Asistentky pedagoga

Gabriela Klivická
klivicka@zsjestrebi.cz
Nikola Lupoměská
lupomeska@zsjestrebi.cz
Petra Wolfová
wolfova@zsjestrebi.cz
MgA. Edita Šormová
sormova@zsjestrebi.cz

Vychovatelky (Provodín)

Bc. Monika Kuchynková
kuchynkova@zsjestrebi.cz

Petra Wolfová
wolfova@zsjestrebi.cz

Vychovatelka (Jestřebí) Gabriela Klivická
klivicka@zsjestrebi.cz

Mateřská škola

Zástupkyně ředitele
pro MŠ
Veronika Weberová
weberova@msjestrebi.cz
Učitelka Denisa Šiftová
siftova@msjestrebi.cz
Učitelka Slávka Smitková
smitkova@msjestrebi.cz
Učitelka Šárka Švecová
svecova@msjestrebi.cz
Asistentka a
chůva
Gabriela Klivická ml.
klivicka.ml@msjestrebi.cz

Provozní zaměstnanci

Školník

Miloslav Moudrý
moudry@zsjestrebi.cz

Uklízečka (ZŠ Provodín) Iveta Wolfová
Uklízečka (ZŠ Jestřebí) Renata Komárková
Uklízečka (MŠ Jestřebí) Romana Nováková

Školní jídelna

Vedoucí školního stravování
 
Jana Loudátová
jidelna@zsjestrebi.cz
Kuchařky

Irena Fuxová

Alena Myslivečková