Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY - školní rok 2020/2021

Vedení školy

Ředitel školy Mgr. Michal Kotek
kotek@zsjestrebi.cz
reditel@zsjestrebi.cz
skola@zsjestrebi.cz
koordinátor ICT

Zástupkyně ředitele

Mgr. Zuzana Šťastná
stastna@zsjestrebi.cz
zastupkyne@zsjestrebi.cz
koordinátorka ŠVP

Zástupkyně ředitele pro MŠ

Pavla Zemanová, DiS.
zemanova@msjestrebi.cz
skolka@msjestrebi.cz

Vedoucí pracoviště Provodín Mgr. Lucie Červenková
cervenkova@zsjestrebi.cz
metodička prevence
Hospodářka Táňa Knapčíková
knapcikova@zsjestrebi.cz
skola@zsjestrebi.cz

Základní škola

I. třída Mgr. Hana Vaňková
vankova@zsjestrebi.cz
II. třída Mgr. Jana Pelcová
pelcova@zsjestrebi.cz
III. třída Mgr. Lucie Červenková
cervenkova@zsjestrebi.cz
metodička prevence
IV. třída Bc. Anna Ernešová
ernesova@zsjestrebi.cz
V. třída Věra Slánská
slanska@zsjestrebi.cz
metodička prevence
VI. třída PaedDr. Monika Bayerová
bayerova@zsjestrebi.cz
výchovná poradkyně
VII. třída Mgr. Eliška Fuljerová
fuljerova@zsjestrebi.cz
metodička EVVO
VIII. třída Mgr. Tomáš Krejčík
krejcik@zsjestrebi.cz
IX. třída Mgr. Zuzana Šťastná
stastna@zsjestrebi.cz
koordinátorka ŠVP
Učitelé bez třídnictví

Lukáš Stránský
stransky@zsjestrebi.cz

Mgr. Petra Šolcová
solcova@zsjestrebi.cz

Jana Maříková, DiS.
marikova@zsjestrebi.cz

Pavla Zemanová, DiS.
zemanova@zsjestrebi.cz

Asistentky pedagoga Gabriela Klivická
klivicka@zsjestrebi.cz

Eliška Fodorová
fodorova@zsjestrebi.cz
Vychovatelky (Provodín)

Bc. Monika Kuchynková
kuchynkova@zsjestrebi.cz

Klára Šestáková

Vychovatelka (Jestřebí) Eliška Fodorová
fodorova@zsjestrebi.cz

Mateřská škola

Zástupkyně ředitele pro MŠ
Učitelka třídy Sluníčka
Pavla Zemanová, DiS.
zemanova@zsjestrebi.cz
Učitelka třídy Sluníčka Veronika Weberová
weberova@msjestrebi.cz
Učitelka třídy Berušky Karolína Mladenovová
mladenovova@msjestrebi.cz
Učitelka třídy Berušky Adéla Šmolová
smolova@msjestrebi.cz

Provozní zaměstnanci

Školník Pavel Tvrdík
Uklízečka (ZŠ Provodín) Klára Šestáková
Uklízečka (ZŠ Jestřebí) Renata Komárková
Uklízečka (MŠ Provodín) Romana Nováková

Školní jídelna

Vedoucí školního stravování
 
Jana Loudátová
jidelna@zsjestrebi.cz
Kuchařky

Irena Fuxová

Alena Myslivečková