Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Kandidáti do školské rady za zákonné zástupce

Do 12. 6. 2024 nebyl nominován žádný kandidát. Byl tedy prodloužen termín podání kandidátek.

Dodatečně se do 21. 6. 2024 nominovali tito kandidáti:

1) Erik Kovář (předseda SRPŠ)

2) Hana Sýkorová (pracovnice OÚ Jestřebí)

3) Petra Wolfová (MD)

Volba do školské rady za zástupce školy

Dne 19. 6. 2024 proběhla volba za zástupce školy.

Protokol volby pp 2024-27

Oznámení o konání voleb do školské rady na období 2024-2027

Ředitel školy dne 6. června 2024 oznamuje zahájení konání voleb do školské rady na následující období 2024-2027.

Volby 2024-27
Upřesnění 2024-27
Kandidátní listina