Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Název projektu: Primární prevence ZŠ Jestřebí

Popis projektu: Projekt je zaměřen na realizaci programů pro žáky školy zaměřené na primárni prevenci sociálně patologických jevů. V předchozích dvou letech byla realizace preventivních programů kvůli covidu a distanční výuce velmi omezena. Nyní vidíme, že se ve větší míře objevují sociálně patologické jevy u žáků napříč celou ZŠ. Proto je třeba opět začít pracovat se skupinami
žáků, aby si zpět osvojili sociální vazby a vztahy mezi spolužáky, ale i učiteli.

Realizace projektu: rok 2024

Celkové náklady: Kč 53.020,-

Z toho dotace LK: Kč 29.320,-

Škola získala dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje - Program 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování