Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Jazyková a přírodovědná učebna ZŠ a MŠ Jestřebí

V rámci realizace projektu byla modernizována a nově vybavena přírodovědná učebna a nově vybavena jazyková učebna. Pro vyřešení celkové bezbariérové dostupnosti školy byl pro překonání tří schodů pořízen schodolez. Nově rekonstruované učebny se nachází v přízemí školy, kde je již nyní bezbariérové sociální zařízení. Cílem projektu je prostřednictvím vytvoření jazykové multimediální učebny a učebny pro výuku přírodních věd zvýšit kvalitu výuky klíčových kompetencí.