Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Informace

Oddělení Provodín

Vychovatelka ŠD: Bc. Monika Kuchynková Petra Wolfová
tel.: 731 462 835 731 567 894
e-mail: kuchynkova@zsjestrebi.cz wolfova@zsjestrebi.cz

Provoz družiny

Ranní družina: 6:00 - 7:40

Odpolední družina: 11:20 - 16:00

Úplata za družinu

Družinu je možné hradit měsíčně nebo čtvrtletně převodem na účet školy do 15. v měsíci.

Od 1. 9. 2020 je stanovena částka úplaty za družinu 300,- Kč na žáka.

č. ú. 94-4661870247/0100, uveďte variabilní a specifický symbol. Do poznámky můžete uvést třídu, jméno žáka - ŠDP/měsíc (např. 2 Pavel Novotný - ŠDP/9) 

Oddělení Jestřebí

Vychovatelka ŠD: Gabriela Klivická
tel.: 737 617 684
e-mail: klivicka@zsjestrebi.cz

Provoz družiny

Ranní družina: 6:45 - 7:40

Odpolední družina 13:00 - 15:30 (pondělí od 14:00)
 
Úplata za družinu

Družinu je možné hradit měsíčně nebo čtvrtletně převodem na účet školy do 15. v měsíci.

Od 1. 9. 2020 je stanovena částka úplaty za školní družinu 300,- Kč.

č. ú. 94-4661870247 / 0100, uveďte variabilní a specifický symbol žáka, do poznámky můžete uvést třídu jméno žáka - ŠDJ/měsíc (např. 4 Pavel Novotný - ŠDJ/9)