Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Informace

Oddělení Provodín

Vychovatelka ŠD:

Gabriela Ilovská

Lenka Bendová

Tel.:

739 263 418

737 248 799

E-mail:

ilovska@zsjestrebi.cz

bendova@zsjestrebi.cz

Provoz družiny

Ranní družina: 6:00 - 7:40

Odpolední družina: 11:20 - 16:00

Úplata za družinu

Družinu je možné hradit měsíčně nebo čtvrtletně na účet školy do 15. v měsíci.

Od 1. 9. 2023 je stanovena částka úplaty za družinu 250,- Kč na žáka.

Č. ú. 94-4661870247/0100, uveďte variabilní a specifický symbol. Do poznámky můžete uvést třídu, jméno žáka - ŠDP/měsíc (např. 2 Pavel Novotný - ŠDP/9) 

Oddělení Jestřebí

Vychovatelka ŠD:

Gabriela Klivická

Tel.:

737 617 684

E-mail:

klivicka@zsjestrebi.cz

Provoz družiny

Ranní družina: 6:45 - 7:40

Odpolední družina 13:00 - 15:30 (pondělí od 14:00)
 
Úplata za družinu

Družinu je možné hradit měsíčně nebo čtvrtletně na účet školy do 15. v měsíci.

Od 1. 9. 2023 je stanovena částka úplaty za školní družinu 250,- Kč.

Č. ú. 94-4661870247 / 0100, uveďte variabilní a specifický symbol žáka, do poznámky můžete uvést třídu jméno žáka - ŠDJ/měsíc (např. 4 Pavel Novotný - ŠDJ/9)