Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Formuláře a žádosti

Typ dokumentu Platnost od / zveřejněno Soubor ke stažení
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

1. 3. 2020

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

1. 3. 2020

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky

1. 3. 2020

Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky

Žádost o uvolnění z předmětu    

Žádost o přestup žáka z jiné školy
Žádost o slovní hodnocení
Žádost o odklad klasifikace
Žádost o 10. rok docházky
Žádost o uvolnění žáka z TV
Žádost o uvolnění žáka z vyučování na více dní (pouze pro žáky 2. st.)
Žádost o přijetí do družiny/školního klubu
Infosouhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let