Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Formuláře a žádosti

Typ dokumentu

Platnost od / zveřejněno

Soubor ke stažení

Zápisní lístek do družiny - Provodín

1. 9. 2022

Zápisní lístek do družiny - Provodín

Zápisní lístek do družiny - Jestřebí

1. 9. 2022

Zápisní lístek do družiny - Jestřebí

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

1. 3. 2020

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

1. 3. 2020

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky

1. 3. 2020

Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky

Žádost o přestup žáka z jiné školy

1. 9. 2021

Žádost o přestup žáka z jiné školy

Žádost o dřívější uvolnění z výuky na autobus

1. 9. 2021

Žádost o dřívější uvolnění z výuky na autobus

Žádost o pravidelné uvolňování z výuky
(např. kvůli sportu)

1. 9. 2021

Žádost o pravidelné uvolňování z výuky

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
(ze zdravotních důvodů)

1. 9. 2021

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o uvolnění žáka z vyučování na více dní

1. 9. 2021

Žádost o uvolnění žáka z vyučování na více dní

Další formuláře na vyžádání:
Žádost o uvolnění z předmětu
Žádost o slovní hodnocení
Žádost o odklad klasifikace
Žádost o 10. rok docházky
Infosouhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů