Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Formuláře a žádosti

Typ dokumentu Platnost od / zveřejněno Soubor ke stažení
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

1. 3. 2020

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

1. 3. 2020

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky

1. 3. 2020

Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky

Žádost o přestup žáka z jiné školy

1. 9. 2021 Žádost o přestup žáka z jiné školy
Žádost o dřívější uvolnění z výuky na autobus 1. 9. 2021

Žádost o dřívější uvolnění z výuky na autobus

Žádost o pravidelné uvolňování z výuky
(např. kvůli sportu)
1. 9. 2021 Žádost o pravidelné uvolňování z výuky
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
(ze zdravotních důvodů)
1. 9. 2021 Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o uvolnění žáka z vyučování na více dní

1. 9. 2021 Žádost o uvolnění žáka z vyučování na více dní

Žádost o uvolnění z předmětu
Žádost o slovní hodnocení
Žádost o odklad klasifikace
Žádost o 10. rok docházky
Žádost o uvolnění žáka z vyučování na více dní (pouze pro žáky 2. st.)
Žádost o přijetí do družiny/školního klubu
Infosouhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let