Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Základní dokumenty

Typ dokumentu Platnost od / zveřejněno Soubor ke stažení
Zřizovací listina

21. 10. 2011

7. 2. 2017

Zřizovací listina

Dodatek ke zřizovací listině

Organizační schéma 1. 9. 2019

Organizační schéma

Školní řád

1. 12. 2018 Školní řád
Dodatek č. 1 ke ŠŘ 9. 10. 2020

Dodatek č. 1 distanční výuka

Školní vzdělávací program (ŠVP)

1. 9. 2019 ŠVP 2019

Minimální preventivní program (MPP)

4. 9. 2019 MPP