Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Základní dokumenty

Typ dokumentu Platnost od / zveřejněno Soubor ke stažení
Zřizovací listina

22. 6. 2021

Zřizovací listina

Organizační řád a schéma 1. 9. 2019

Organizační řád a schéma

Školní řád

1. 12. 2018 Školní řád
Dodatek č. 1 ke ŠŘ 9. 10. 2020

Dodatek č. 1 distanční výuka

Školní vzdělávací program (ŠVP)

1. 9. 2022 ŠVP 2022

Preventivní program školy (PPŠ)

12. 9. 2022

PPŠ

Krizové plány (příloha č. 5)

12. 9. 2022 Krizové plány

Vyhodnocení MPP 2021/22

5. 9. 2022 Vyhodnocení MPP
Inspekční zpráva ČŠI - MŠ a ZŠ

leden 2023

Inspekční zpráva ČŠI