Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Naše škola je plně organizovanou základní školou s průměrným počtem 15 žáků ve třídách. Díky tomu mohou naši učitelé poskytovat žákům větší individuální péči a to v rámci výuky i života ve škole obecně.

Školní vzdělávací program nese motivační název Moderní škola 21. století. Specifika našeho programu: anglickému jazyku vyučujeme již od 1. třídy, na 1. stupni nabízíme rozšířenou výuku plavání, na 2. stupni vyučujeme německý jazyk a ekologii. Více se věnujeme informatice a výpočetní technice, v osmé a deváté třídě dokonce dvě hodiny týdně. Žáci se tak naučí obsluhovat moderní hardware, prostředí systému Windows 10, kancelářský systém Office nebo psaní všemi deseti prsty. Novinkou je začlenění programování a robotiky do výuky. Naše žáky se snažíme vést k samostatnosti a spolupráci, učitelé směřují výuku k praktičnosti pro život v 21. století. 

Škola je dostatečně vybavena veškerým potřebným zázemím včetně moderních výukových technologií. Ve škole panují velmi dobré podmínky pro integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Jsme aktivní a otevřenou školou. Všem žákům nabízíme zajímavý a pestrý program od 1. - 9. třídy, a to jak v rámci výuky, třídních aktivit i mimoškolních aktivit včetně výjezdů do zahraničí. Organizujeme množství aktivit pro žáky i rodiče. Nabízíme široké spektrum mimoškolní zájmové činnosti (kroužků) z různých oborů (jazykové, přírodovědné, umělecké, sportovní a další).

Organizace základní školy: výuka v 1. - 3. ročníku probíhá v budově základní školy v Provodíně. 4. - 9. ročník sídlí v budově základní školy v Jestřebí. Školní družina sídlí v obou budovách. Školní jídelna sídlí v samostatné budově. Pro více informací o jednotlivých částech naší školy projděte naše webové stránky nebo kontaktujte školu a domluvte si prohlídku. Školou Vás kdykoliv rád provede ředitel Mgr. Michal Kotek.

Naše škola nabízí:

  • 9 kmenových tříd (3 třídy v Provodíně, 6 tříd v Jestřebí)
  • 1 moderní učebnu výpočetní techniky a jazykovou laboratoř
  • 1 moderní chemickou a fyzikální laboratoř s interaktivní tabulí a programem Corinth 3D
  • 1 cvičnou kuchyňku
  • 1 školní dílnu a výtvarnu
  • 2 oddělení školní družiny (Provodín, Jestřebí) + dohlídávání v ZŠ Provodín
  • 2 tělocvičny (budova Provodín, v Jestřebí spravuje tělocvičnu Obec Jestřebí)
  • školní hřiště
  • školní zahrada + prostranství s ohništěm a pískovištěm
  • školní jídelnu (žáci ZŠ Jestřebí se stravují v budově MŠ Jestřebí a žáci ZŠ Provodín v budově MŠ Provodín)

Vedení školy sídlí v budově ZŠ Jestřebí v přízemí.