Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Název školy Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace
Adresa školy Jestřebí 105, PSČ 471 61
IČ organizace 727 44 171
Identifikátor školy 650 037 090
Bankovní spojení – BÚ 94-4661870247 / 0100
FKSP 94-4661860217 / 0100
Právní forma příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol 1. 1. 2003
Ředitel školy Mgr. Michal Kotek

Kontakty

Sekretariát
Ředitelna
Sborovna Jestřebí
Sborovna Provodín
Školní jídelna / MŠ
+420 487 877 328
+420 487 871 548
+420 731 693 221
+420 487 877 229
+420 484 846 607

E-mail

skola@zsjestrebi.cz
zastupkyne@zsjestrebi.cz
reditel@zsjestrebi.cz
Webové stránky školy www.zsjestrebi.cz

Pověřenec
Ing. Milan Ištok

IČ: 15179354
Tel: : +420 608 000 392
e-mail: istok@sbou.cz

Součásti školy

Součásti školy Adresa Telefon
Základní škola:
1. – 3. ročník
Provodín 117, 471 67 +420 487 877 229
Základní škola:
4. – 9. ročník
Jestřebí 105, 471 61 +420 487 871 549
Školní družina:
1. oddělení
Provodín 117, 471 67  
Školní družina:
2. oddělení
Jestřebí 105, 471 61  
Mateřská škola Jestřebí 18, 471 61 +420 484 846 607
Školní jídelna Jestřebí 18, 471 61 +420 484 846 607

Zřizovatel – Obec Jestřebí

Starosta obce Ing. Karel Schreiner
Adresa obce Jestřebí 142, PSČ 471 61
IČO 00 260 878
Kontakt Tel.: +420 487 877 133, +420 487 834 930, E – mail: obec@jestrebi.eu