Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Název školy Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace
Adresa školy Jestřebí 105, PSČ 471 61
IČ organizace 727 44 171
Identifikátor školy 650 037 090
Bankovní spojení – BÚ 94-4661870247 / 0100
FKSP 94-4661860217 / 0100
Právní forma příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol 1. 1. 2003
Ředitel školy Mgr. Michal Kotek

Kontakty

Telefon
+420 487 877 328 - sekretariát
+420 487 871 548 - ředitelna
+420 487 877 229 - sborovna Provodín
+420 484 846 607 - školní jídelna/MŠ

E-mail

skola@zsjestrebi.cz
zastupkyne@zsjestrebi.cz
reditel@zsjestrebi.cz
Webové stránky školy www.zsjestrebi.cz

Pověřenec: Ing. Luděk Galbavý

IČ: 06700900

Součásti školy

Součásti školy Adresa Telefon
 Základní škola: 1. – 3. ročník Provodín 117, 471 67 +420 487 877 229
 Základní škola: 4. – 9. ročník Jestřebí 105, 471 61 +420 487 871 549
 Školní družina: 1. oddělení Provodín 117, 471 67  
 Školní družina: 2. oddělení Jestřebí 105, 471 61  
 Mateřská škola Jestřebí 18, 471 61 +420 484 846 607
 Školní jídelna Jestřebí 18, 471 61 +420 484 846 607

Zřizovatel – Obec Jestřebí

Starosta obce Ing. Karel Schreiner
Adresa obce Jestřebí 142, PSČ 471 61
IČO 00 260 878
Kontakt Tel.: +420 487 877 133, +420 487 834 930, E – mail: obec@jestrebi.eu