Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Ovoce a mléko do škol

Mléko do škol

Od školního roku 2017/2018 mléko pro všechny žáky školy pravidelně zcela zdarma, od září 2021 jednou za 14 dní ve dvojnásobné dávce.

Ovoce do škol

Ovoce nově od r. 2017/2018 pro všechny žáky školy zcela zdarma každý týden, od září 2021 jednou za 14 dní ve dvojnásobné dávce. 

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.