Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace
Závěr roku 2023 u nás ve škole

Závěr roku 2023 u nás ve škole

10. 12. 2023Lucie Červenková

Listopad a prosinec ...... přípravy na jarmark, Burza škol a zážitkové vyučování

Listopad odstartovali osmáci a deváťáci Českolipskou burzou škol QUO VADIS? (Kam kráčíš?). Tento název přesně vystihuje podstatu akce. Žáci 9. tříd se totiž mají definitivně rozhodnout, co se svým profesním životem. To je těžké často i pro dospělé! Jak se jim to povedlo, to se u deváťáků dozvíme v půlce února, kdy musí podat přihlášky k dalšímu studiu (v tomto školním roce nově na tři školy, a to elektronicky, jak zní návrh). Osmáci hned po burze navštívili Euroškolu, kde pro ně byl připraven program (zdobili perníčky, skládali ubrousky, míchali koktejly……). Zato 9. třída si šla zpestřit školní výuku minerálů a hornin do MUZEA. Tam si sami i s nápovědou paní lektorky vyplňovali pracovní list o neživé přírodě. Žáky zaujala i příroda živá (strašilky, sklípkani, ...), i když v muzeu naštěstí často vycpaná či preparovaná. Navštívili také nově otevřenou expozici, a to přímo v podzemí kláštera s názvem „Těžba uranu na Českolipsku“. Českolipské muzeum navštívili také naši prvňáčci. Ti zase měli připravenou zážitkovou výuku o ptácích. Prvňáčci také stihli v měsíci listopadu pasování na čtenáře a potom i na písaře. Ve třídě je navštívil sám král a krásná princezna. U třeťáků se zase soutěžilo o krále a královnu násobilky. Listopad je měsíc laskavosti, a tak se žáci 5.třídy zapojili do projektu #Jsemlaskavec, celý měsíc plnili drobné i větší laskavosti. Připomněli si dobrodince sv. Martina a s ním spojenou svatomartinskou tradici. O laskavosti k jídlu, neplýtvání a hospodaření, pak debatovali ve světový den laskavosti, v pondělí 13.11., při společné třídní snídani ve škole. Vrchol jejich laskavého projektu je pak čekal v předvánočním čase na vánočním jarmarku. Také si při projektové výuce připomněli 353 let od úmrtí učitele národů, Jana Amose Komenského - poslechli si přednášku, kterou si připravila žákyně Terezka, dočetli se a vybádali spoustu zajímavostí, počítali s daty v jeho životě, měřili, pátrali na internetu a seznámili se s díly Orbis pictus a Labyrint světa a ráj srdce. Druháčci si užívali krásné podzimní dny. Tělocviky trávili většinou na čerstvém vzduchu-bobováním, koulováním a stavěním sněhuláků. V hodinách matematiky počítali z čertovského stromu poznání. Všechny příklady zvládli hravě, nikdo z nich se v kotli neuvařil. Své znalosti o vesmíru, jeho vzniku a orientaci na noční obloze se vydali rozšířit žáci 5. a 6.třídy do IQ Planetária v Liberci. Nevynechali ani návštěvu dalších expozic IQ Landie. Ve cvičné kuchyňce to vonělo během celého měsíce. Sedmáci si připravovali halloweenskou svačinu a šestičlenná skupinka kuchařů v kroužku vaření zvládla připravit podzimní dýňovou polévku, halloweenské muffiny pro milovníky čokolády, šneky z listového těsta na slano i na sladko a ještě mexické tortily. Na poslední listopadový den se pak těšily všechny děti z Provodína. Dostaly totiž pozvánku na OÚ Provodín, kde byla opět připravena výstava betlémů v režii rodin Štěrbových a Krejčových. Na všechny tři třídy čekali dva andílci s krásnými vánočními pohádkami, výbornými perníčky a předvánoční náladou. Děti si opět připomněly vánoční zvyky a tradice, prohlédly si velkou sbírku betlémů a ještě dostaly dárečky - vánoční sádrové odlitky k domácímu dotvoření. Ještě jednou tímto moc děkujeme za pozvání a za zpříjemnění nekonečného čekání na Vánoce.

Družiny také nezahálely. Ta jestřebská navštívila psí útulek Dogsy. Děti obdarovaly pejsky drobnými dárečky a poté na ně čekala prohlídka celého areálu, kde se seznámily se všemi pejsky. Nakonec si vyzkoušely i venčení pejsků. Stihli navrátit zapůjčené knížky z knihovny Jestřebí a vybraly si nové. Jednu knížku si půjčili do družiny a pravidelně si ji společně čtou. K podzimu patří draci, a tak si je vyrobili z papíru a špejlí. Povedly se skvěle. Provodínská družinka se vydala na ,,Putování za Čtyřlístkem". Cesta vlakem, svačinka, zajímavé a poutavé vyprávění o vzniku Čtyřlístku, pohádka, nákupy a cesta zpět. To vše bylo náplní dobrodružného odpoledne, které si všichni opravdu moc užili.

Prosinec odstartovala Olympiáda v českém jazyce. Letos už 50. ročník! Jeho školní kolo vyhrála Magdaléna ZACHOVÁ, v těsném závěsu skončila Magdaléna MARKOVÁ a třetí místo obsadila Emma TYKVOVÁ. Celkem se zúčastnilo 12 žáků z 8. a 9. třídy, pro které je soutěž určena. Kromě mluvnických úkolů (bývají docela záludné) žáci píší sloh. Tentokrát na téma "Poprvé sám/a", ve kterém mnozí přemýšleli nad otázkou samoty a osamění. Jejich práce byly často dojemné. Pan ředitel, Mgr. Michal Kotek, úsilí vítězné trojice ocenil diplomem a hezkým dárkem. Všem účastníkům děkujeme a gratulujeme. Proběhlo i školní kolo olympiády dějepisné. No a jak už to tak v prosinci bývá, chodí čerti, Mikuláš a andělé. V Provodíně proběhl již devatenáctý ročník Čertí stezky odvahy ve spolupráci s MŠ Provodín. Děti plnily strašidelné úkoly a na závěr je bavil čertík Hopsík. Děti ale moc dobře tušily, že to nebylo poslední setkání s těmito bytostmi. Každoročně dostanou na začátku prosince deváťáci důvěru, aby se zhostili mikulášské nadílky, aby pro své mladší kamarády ze ZŠ a ty nejmladší v MŠ zahráli čerty a anděly. Mikuláše hledat nemusí, za toho se loni i letos převlékl pan učitel Stránský. Tento český předvánoční zvyk drží už léta nejen na vsích, ale i ve městech a deváťáci si ho, stejně jako jiné roky jejich starší spolužáci, chtěli tak říkajíc užít. Jak si ale akci užít, potrestat nezbedníky, pochválit děti hodné… a zároveň nevyděsit dětičky v MŠ Jestřebí a MŠ Provodín? Dopadlo to dobře, protože naši čerti byli ve školkách v pozadí a přednost dávali krásným a hodným andělům. První adventní neděli se naše zúčastnila akce pořádané obcí Jestřebí – rozsvícení vánočního stromečku s minijarmarkem.  Během celého listopadu probíhaly na tento jarmark ve všech třídách přípravy – žáci tvořili perníkové chaloupky z dřevěných překližek, svíčky ze včelího vosku, lucerničky, betlémy, šiškové andělíčky, věnce, ptačí krmítka, vánoční perníčky a různé vánoční ozdoby. Nejvíce se žáci těšili, až si budou sami moci své výrobky prodat. Ti nejmladší z nás měli připravené i vánoční vystoupení. Děti z MŠ zarecitovaly vánoční básničku, třeťáci zpívali Vánoce na míru, děti s flétničkami pískaly vánoční koledy, druháčci zahráli vánoční příběh a s prvňáčky dokonce zpívali anglicky. Nechyběly písničky od děvčat ze školního sboru a na závěr zatančila děvčata z tanečního kroužku. V Provodíně se již tradičně od začátku prosince společně zpívá. Letos mají děti zpestřené zpívání ještě plněním vánočních výzev. Páťáci a sedmáci se šestý prosincový den vypravili na adventní prohlídku děčínského zámku, kde si mohli prohlédnout krásné zámecké interiéry a připomenout si vánoční tradice. Podobný výlet čeká i malé žáky. Ti se těší na prohlídku vánočního zámku Zákupy s princeznou. Žáci z kroužku Konverzace v Nj vyrazili do vánočních Drážďan, kde je čekala multimediální výstava Festung Experience v prostředí podzemní tehdejší mocné drážďanské pevnosti, procházka po zahradách Zwingeru a vánoční trh Striezelmarkt. Deváťáci mají ještě v plánu vyrazit do Mladé Boleslavi v rámci Dne otevřených dveří ve Škoda auto. Provodínská družinka se zapojila do projektu ,,Krabice od bot". Rozhodli se, že udělají hezké Vánoce dětem, které nemají takové štěstí, jako mnozí z nás. Teď už se všichni těšíme na třídní vánoční besídky a potom na vánoční prázdniny.

Děti z mateřské školy tráví adventní čas řáděním ve sněhu a poslechem vánočních pohádek. Na jednu kouzelnou vánoční pohádku si zajely do knihovny v Doksech.

Fotogalerie