Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace
Září ve škole.......a loučení s létem

Září ve škole.......a loučení s létem

24. 9. 2023Lucie Červenková

Září uteklo jako mávnutím kouzelného proutku

Do školy nastoupili všichni žáci v pondělí 4. září. Tento školní rok jsme slavnostně přivítali 12 nových prvňáčků. Zároveň jsme přivítali i jejich novou paní učitelku Petříkovou. V budově Provodín jsme vítali i 2 nové paní asistentky a paní vychovatelku. V budově Jestřebí jsme přivítali 1 novou paní asistentku.

Během prázdnin se ve škole nezahálelo, a tak do nově zrekonstruovaných tříd přišli druháčci a páťáci. V budově ZŠ Jestřebí je i nově zrekonstruované chlapecké WC.

Hned 8. září se starší žáci měli možnost vzdělávat formou inspirativní výuky. Sledovali příběh

renesančního všeumělce Leonarda da Vinciho v podání agentury Pernštejni. Ta pro žáky v jestřebské tělocvičně zobrazila výjevy ze života tohoto Itala. Středověký umělec byl plný nápadů a tužeb. Často kreslil portréty lidí, náboženské motivy, vytvářel sochy, ale byl i technicky nadaný a vynalézal. Mladší žáci, včetně mrňousků ze školky, zhlédli pohádku Loupežník Breburda, kde měli někteří možnost se na chvíli stát herci. Natálka D. si zahrála princeznu a Míra D. si vyzkoušel, jaké to je být statečným princem, který v boji porazí samotného Breburdu.

Ve třídách se začala tvořit nová třídní pravidla, vyprávělo se o prázdninách a pomalu se všichni začali vracet do zajetých školních kolejí. Počasí přálo téměř celé září přestávkám tráveným venku. Prvňáčci už stihli fotografování do MF Dnes. K zakoupení bude 20. října 2023. Druháčci se seznámili s novou paní učitelkou Kuchynkovou a paní asistentkou. Celý měsíc opakovali písmenka, naučili se říkanku Písmenkáček a pokračovali ve sčítání a odčítání. Žáci se stali králem a královnou desítky. V měsíci říjnu je čeká třídní výlet. 

Páťáci odstartovali celoroční motivační hru, v níž budou pátrat po pachateli krádeže korunovačních klenotů. Naplno se rozjely i družinky. Všichni se sešli v Jestřebí, kde proběhlo společné focení, formou her v kruhu se seznámili a společně spolu nakrmili ovečky. V jestřebské knihovně si děti z družinky zapůjčily zajímavé knížky a nově příchozí si provedly registraci. Své dovednosti a znalosti z dopravní výchovy si procvičily na Dětském dopravním hřišti v České Lípě.

Ani odpoledne se děti nemusí nudit. V tomto pololetí se pro ně otevřelo mnoho kroužků - Flétničky, Angličtina hrou, Šikulka, Taneční a pohybový, Lego WeDo, Konverzace v němčině, Pohádková němčina, Florbal, Keramika a šikovné ruce, Vaření, Pěvecký sbor.

Od začátku září se všichni pilně připravovali na školní akci Loučení s létem – žáci vyráběli drobnosti na prodej a ti menší nacvičovali na vystoupení pro rodiče. Přidala se k nám i mateřská školka.

LOUČENÍ S LÉTEM VE ŠKOLE

V pátek 22. září se ve škole konala akce ve spolupráci s obcemi Jestřebí a Provodín. Poslední letní den nám počasím moc nepřál, a tak se celá akce přesunula do místní tělocvičny a kinokavárny. Prostě pěkně v suchu.

Ve tři hodiny zahájil celou akci pan ředitel a pak už přišly potěšit všechny návštěvníky děti z mateřské školky s medvídkovým tanečkem. Po nich zazpívali žáčci druhé třídy zvonkovou písničku. Nechybělo ani pískání na flétničky v podání dětí z kroužku flétniček. Písničku z pohádky zazpívaly tři školní sboristky. Na závěr patřilo podium žákům 3. třídy, kteří od začátku školního roku trénovali operetku od Zdeňka Svěráka Šípková Růženka. Děti odhodily všechen stud a nervozitu a předvedly krásné a roztomilé vystoupení. Mnohým rodičům ukápla slzička. Ta ukápla i třídní paní učitelce, která je na děti náležitě pyšná.

Po vystoupení žáčků čekalo všechny návštěvníky famózní vystoupení biketrialisty Tomáše „žoržo“ Eibla, který za námi přijel z Děčína, aby nám ukázal „jak se dá také jezdit na kole“. Někteří z diváků si dokonce vyzkoušeli, jaké to je, když nad vámi a přes vás skáče biketrialista. Byli odvážní. Pan Eibl měl po vystoupení připravený pro děti i dospělé workshop. Nešetřil překážkami a dobrými radami, a tak se všichni zájemci mohli na chvíli stát také biketrialistou. V ostatních prostorách probíhal jarmark dětských výrobků a dobrůtek, kde si mohl každý koupit, na co měl chuť a náladu, a tím tak přispět do třídních kasiček. Všem moc děkujeme. Návštěvníci si mohli také vyzkoušet střílet z luku, střílet na florbalovou branku, oprášit své vědomosti ve třídění odpadu, potrápit hlavu cizojazyčnými hlavolamy a nechat si namalovat obličej od Má Jančí – tam je stejně vždycky nejdelší fronta.

Děkujeme obcím za finanční příspěvky, dětem za krásná vystoupení, kolektivu pedagogů za jejich čas a vám návštěvníkům za návštěvu.

Snad budeme mít možnost sejít se v takto příjemné atmosféře zase co nejdříve. Co třeba u rozsvěcení vánočního stromečku?

Fotogalerie