Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace
Říjen v naší škole

Říjen v naší škole

14. 11. 2021Lucie Červenková

Podzim je v plném proudu a aktivity naší školy také.......

V říjnu jsme ve škole v Provodíně odstartovali kroužek angličtiny, muzikohrátek, hry na flétnu a čtenářský klub. V Jestřebí se odpoledne opět vaří, bádá v badatelském kroužku, zpívá ve sboru, hraje se floorball, zaměstnávají šikovné ruce v kroužku DIY a pájí pájkou v klubu Elektrické obvody. V plném proudu jsou i odpolední doučování žáků.

Druháčci a třeťáčci vyrazili na krásný poučný výlet na Vodní hrad Lipý. Tam probíhala výstava Křišťálový hrad, kde žáci mohli vidět desítky děl z dílny sklářského mistra Jiřího Pačinka. Přitom děti navštívily také Centrum textilního tisku a vyzkoušely si tiskat jablíčka na látku. Prvňáčci už čtou první slova a krátké obrázkové věty, počítají do pěti a moc je baví výtvarná výchova a pracovní činnosti. Páťáci i v říjnu zaplňovali svou třídní cestovatelskou mapu fotkami míst z různých koutů naší vlasti, které při víkendových a prázdninových rodinných výletech objevují. Ke světovému dni zdraví si osmáci v rámci výchovy ke zdraví povídali o tom, co všechno se týká zdravého životného stylu a vyráběli i různé motivační obrázky.

Říjen byl měsíc, kdy se žáci 8. a 9. ročníku začali zabývat budoucí školou. Navštívili veletrh EDUCA v Home Credit Areně v Liberci, kde vystavovalo přes 50 středních škol a 40 firem – potencionálních zaměstnavatelů. Vycházející žáci dostali několik dní předem “Atlasy školství” pro Liberecký kraj. Aby se žáci mohli lépe rozhodovat o své budoucí škole, čeká je v listopadu ještě návštěva Burzy škol v České Lípě. Chybět také nebude EDUCA ON-LINE. Na webu www.educaliberec.cz bude od 1. března příštího roku k dispozici sekce věnovaná virtuálním vizitkám jednotlivých škol i dalšímu programu. V rámci projektu NAKAP Libereckého kraje se na Průmyslové škole v České Lípě konal projektový den. Osmáci a deváťáci si tu mohli vyzkoušet různé aktivity, seznámili se s obory strojírenství, mechatroniky a výpočetní techniky.

Deštivý den v Liberci si užila i 7. třída, která se vydala prozkoumat IQ Landii. Společně si prohlédli jednotlivá stanoviště, mnohé si vyzkoušeli a na závěr viděli SCIENCE show, která zaujala na sto procent všechny zúčastněné. Šlo o soubor zábavných experimentů z chemie a fyziky, které mají hlavně motivační charakter a silný „WOW“ efekt.

V pátek 15. října navštívil naši školu lektor s preventivním programem Kamarádi online pro 1. - 3. ročník. Žáky 4. - 6. třídy nadchly besedy na téma YouTube a Youtubering a Rizika sociálních sítí, kde se společnými silami dopídili možných rizik, která na ně právě na sociálních sítích čekají.

I v letošním školním roce se naše škola účastnila soutěže Přírodovědný Klokan. Žáci osmých a devátých tříd řešili úlohy z přírodopisu, chemie, zeměpisu, fyziky a matematiky. Někteří se umístili velmi pěkně a za 40 minut stihli vyřešit většinu úloh správně. Za aktivní přístup dostali drobné ceny a postoupili do vyššího kola soutěže. Nejúspěšnější žáci byli: D. Zatko, M. Weber a M. Holec.

Tradice je vhodné udržovat, a proto si sedmáci společně s ostatními spolužáky v rámci projektového dne věnovaného 28. říjnu 1918 připomněli vznik samostatného Československa. Jak to před 103 lety bylo, si žáci přečetli z dobových materiálů a inspirováni písní “Za 100 let” přemýšleli, jaké to bude v roce 2121. Kromě negativních předpovědí (“lidi budou umírat na různé choroby z výparů fabrik”, “úplně dojdou nerostné suroviny...”, “řeky budou hodně vzácné, všechny hrady budou jen zříceniny”, “Česká republika nebude”), tu byla i pozitiva typu: “budou vymoženosti jako létající auta, nové typy strojů a nové léky...”, “ škola bude celá z elektroniky”, "bude nám pomáhat umělá inteligence”, “Mars možná bude obydlená planeta”, “PC v každé domácnosti, budu jako můj praděda a budu žít do 100 let”.  V Provodíně se soutěžilo napříč všemi třemi ročníky, školu navštívil pan prezident Masaryk a v závěru celého projektu se žákům podařilo postavit „živou vlajku“.

Družinky mají pro všechny vzkaz: Jsme TLAPKOVÝ TÝM! Jedna TLAPKOVÁ PATROLA! MÁME NOVÁ TRIČKA a moc nám to sluší, plníme podzimní výzvy všeho druhu - malujeme podzimní obrázky, vyrábíme skřítky podzimníčky, skáčeme přes švihadlo, věšíme se jako opičky na strom na výdrž, chodíme pouštět draky. ZAČALI JSME JEZDIT DO ČESKÉ LÍPY NA ŠKOLIČKU BRUSLENÍ s trenéry.

Kdo se bojí, nesmí do lesa! V lese sice pěkně foukalo, ale to neodradilo žádná strašidla od pátečního pochodu okolo SPÍCÍ PANNY. Za splněné úkoly obdržela strašidýlka medaili, párek v rohlíku a čajík na zahřátí. V cíli se o nás krásně postarala paní Piškulová s Kačkou a pan Kuchynka. Děkujeme rodičům a dětem za společně strávený večer.