Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace
Režim v budově ZŠ Provodín od 30. listopadu 2020

Režim v budově ZŠ Provodín od 30. listopadu 2020

26. 11. 2020Lucie Červenková

V pondělí 30. 11. 2020 se vrátí do školy v Provodíně i 3. třída.

Vážení rodiče,

od pondělí 30. 11. 2020 budou ve škole v Provodíně malé změny, a to:1) ranní družina funguje bez omezení, odpolední družina pouze do 15, 00 hod (pokud při ranních příchodech uvidíte, že je u vchodu žák jiné třídy, vyčkejte s příchodem Vašeho dítěte). U vchodu si žáci desinfikují ruce.

              Žáci 1. ročníku mají ranní družinu stále v podkroví,

              žáci 2. a 3. třídy mají ranní družinu ve svých třídách

2) odpolední družina - žáci 1. ročníku mají družinu v podkroví (zvoňte u bočního vchodu),

                                    žáci 2. ročníku v přízemí v knihovně  (zvoňte u hlavního vchodu),

                                    žáci 3. ročníku v přízemí ve třídě s interaktivní tabulí (zvoňte u hlavního vchodu)

3) žáci 3. ročníku budou mít šatnu v tělocvičně, ostatní zůstává

4) mění se časy docházení na oběd.

                Žáky 1. třídy si vyzvedávejte ve 12, 10 hod,

                žáky 2. třídy ve 12, 40 hod

                žáky 3. třídy ve 13, 00 hod.

     Děti musí mít zprávu v notýsku nebo pište p. vychovatelce Kuchynkové (731 462 835) - 1. třída,

                                                                          p. vychovatelce Klivické (737 617 684) - 2. třída,

                                                                          p. vychovatelce Šestákové (792 260 692) - 3. třída

5) činnost kroužků nebude obnovena