Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace
Listopad v naší škole

Listopad v naší škole

6. 12. 2021Lucie Červenková

Ani v listopadu jsme se ve škole nenudili.........

Začátek listopadu se ve školách nesl ve znamení Halloweenu, Dušiček a jejich prapříbuzného Samheinu – počítaly se strašidelné příklady, četla se zaklínadla, doplňovalo se, řešilo, malovalo, poslouchalo a diskutovalo.

Listopad je barevný měsíc, a tak jsme v Provodíně vyhlásili barevný týden. Každé ráno se děti sešly ve stejné barvě oblečení a společně se vyfotografovaly. Sešli jsme se také společně na školním parlamentu, kde jsme poblahopřáli našim spolužákům za výkony v mimoškolních sportovních aktivitách a připomněli si opět školní pravidla. U třeťáků probíhá projektové vyučování s legendami o svatých a v plném proudu jsou aktivity zaměřené na přípravu vánočních přáníček a dárečků pro rodiče.

Žáci 8. a 9. ročníku stihli navštívit Českolipskou burzu škol v kulturním domě Crystal, který se stal centrem informací o vzdělávání, studijních oborech, středních školách i budoucím uplatnění absolventů.  Žakům, učitelům a rodičům zde poskytovali informace profesionální poradci, zástupci škol a také studenti, kteří si s dětmi povídali o studiu, aktivitách a životě na svých školách. Velmi přínosnými byly i den otevřených dveří na Euroškole a on-line účast na Živé knihovně, kde byla možnost komunikovat přímo s pracovníky jednotlivých firem. Školu poté navštívili pracovnice ÚP, které připravily povídání o budoucím zaměstnání a možnosti výběru škol.

Druhý listopadový týden museli žáci budovy Jestřebí zahájit on-line výukou v Teamsu. Tuto počítačovou platformu už důvěrně znají z loňského školního roku, a tak její nástroje pro ně nepředstavovaly španělskou vesnici. Hned na první pondělní hodinu přírodopisu se přihlásili všichni sedmáci. Rodiče si zase vyzkoušeli on-line třídní schůzky. On-line proběhla i Ekologická soutěž, které se účastnili naši šikovní spolužáci - Míra Holec, Nikča Sýkorová a Péťa Šejnohová.

Po čtyřech dnech už mohli žáci, kteří absolvovali PCR test s negativním výsledkem, chodit do školy. V češtině jsme proto k jejich radosti zahájili třídní kolo v recitaci, což by přes kameru počítače nebylo ideální. 

Listopad patřil také kontrolním slohovým pracím. Jednu z nich – DOPIS - žáka 6. ročníku, ve kterém propojil i učivo z dějepisu, si můžete přečíst. 

                                                                                                                   V Jestřebí dne 18. 11. 2021 

Vážený pane Homo erectus, 

nedávno jsem v dějepisu zjistil, že jste kdysi na naší planetě pobýval. Jak jsem se dozvěděl, tak jste měl hodně odlišný život od toho našeho současného. Chtěl bych se Vám představit. Moje jméno je Pavel a žiju v 21. století, konkrétně teď píšeme rok 2021. 

Po Vašem vyhynutí následovali Homo sapiens, pak Homo sapiens sapiens, což jsme my. Mamuti už dávno nežijí. Pro maso jsme začali chovat dobytek - např. slepice, krávy, prasata, kozy... Pro zábavu a potěšení chováme různé rasy psů a koček.  Technologie velmi vyspěla, vymysleli jsme automobily, dotykové displeje... Dokonce jsme doletěli na Měsíc.  

Před rokem se na naší planetě bohužel začal šířit virus jménem covid-19. Musíme se chránit a nosit roušky nebo FFP2 respirátor. 

Už se těším, až se o Vás budu podrobně ve škole učit. 

P.S.: Ulovte za mě nějakého mamuta. Já bych to asi nedokázal