Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace
Duben ve škole

Duben ve škole

10. 5. 2022Lucie Červenková

Ani v dubnu se u nás ve škole nikdo nenudil.......

Před Velikonocemi se celá škola v rámci projektu Etická výchova seznamovala se základy slušného chování, s asertivní komunikací, se základy stolování a spoustou dalších zajímavých věcí. Další celoškolní akcí byl například Den Země, který si každá třída oslavila po svém. První, druhá a třetí třída tento den oslavila návštěvou lesních pedagogů z organizace Vojenské lesy a statky, se kterými si všichni společně procvičili naše vědomosti o lesní zvěři, jarních květinách a léčivých bylinách, o ptácích a stromech. Páťáci slavili Den Země exkurzí ve společnosti Suez, kde se seznámili s recyklací a zpracováváním odpadu, po výživné přednášce se vydali pěšky ze Srní až do Jestřebí. Sedmáci byli během dubna několikrát v Jestřebí uklízet venkovní odpady, dokonce za to dostali diplom. Proto si v pátek 22. dubna - na „Den Země” - mohli dovolit výlet. Jejich cílem se staly Zvířetice u Bakova nad Jizerou. Hrad založený ve 13. století viděli v turistickém informačním centru ve videopořadu v jeho původní kráse. Po strmém výstupu a překonání hradního příkopu si pak mohli prohlédnout dnešní zříceniny původního krásného zámku. Díky mnoha nadšencům (i ekologickému hnutí Brontosaurus), kteří vysokou hradní věž kdysi obnovili, si mohli vyšlápnout schody a rozhlédnout se po kraji. Viditelnost byla úžasná! Pak se všichni vydali do vesnice Zvířetice, kde si díky paní Haně Kyselové prohlédli domácí chov oveček. Blížilo se poledne, a tak k chuti přišly i opečené buřty na místním hřišti, které je vybaveno nejen dětskými herními prvky, ale i pěkným ohništěm. Kolem něj si žáci vyzkoušeli i malou hru o ceny. Závěr výletu patřil prohlídce Hrnčířského dvora s tamní specifickou keramikou, zahradou a výborným občerstvením. Počasí nám kupodivu přálo, a tak to byl nakonec povedený výlet. Šestá, osmá a devátá třída se také pilně zapojila do projektu Ukliďme Česko, takže na Den Země žáci také výletili. Nebo cyklovýletili? Jejich cílovou destinací bylo Máchovo jezero, ačkoli ze začátku pěkně pršelo, počasí se také nakonec vydařilo a žáci si cyklistický výlet náramně užili. Každá třída si pak během měsíce uspořádala své třídní akce. Pátá a šestá třída si 28. 4. 2022 mimo výuku společně vyrazila do Liberce. Navštívili planetárium, kde procestovali Sluneční soustavou, poté měli možnost si prohlédnout expozice podle vlastních zájmů. Žáci prvního stupně úspěšně ukončili plavecký výcvik, přičemž na konci dostali odměnu v podobě „Mokrého vysvědčení“. Deváťáci a sedmáci si vyzkoušeli roli kuchařů a upekli si pizzu v rámci pracovních činností, čtvrtá třída si upekla tematicky velikonoční jidáše. Péct můžeme nejen v kuchyňce, ale i v naší nové keramické peci, kterou se nám podařilo na konci měsíce zprovoznit. Duben byl pro čtvrtou třídu zkouškovým. Pro ně byla důležitá akce, zkouška na dopravním hřišti – testy a jízdy. Ne všem se podařilo zkoušky udělat a průkaz nedostaly, ale kdykoli si děti mohou testy i jízdy zopakovat, třeba při návštěvě s rodiči a průkaz jim bude vydán. V tomto měsíci proběhly také na živo třídní schůzky. Děvčata z osmé třídy si místo klasického tělocviku vyzkoušela posilovnu. Měsíc duben nebyl jen o knihách a sportu, žákyni sedmé třídy se podařilo obsadit krásné sedmé místo v okresním kole Biologické olympiády. Na apríla měla provodínská družina spaní ve škole s tematikou Harryho Pottera. Pro děti byly připravené různé soutěže a spousta překvapení. A to nebyla jediná akce družiny! Děti si prošly lesní stezku, která se nachází hned za provodínskou školou, plnily různé úkoly a hlavě se dozvěděly spoustu nových informací. Družina spolupracovala i s provodínskou mateřskou školkou, kde společnými silami zorganizovali zajíčkovu cestu za velikonočním pokladem. Společnou akcí obou družinek byl na konci měsíce ČAROSLET všech čarodějů a čarodějnic, jejichž úkolem bylo získat letecký průkaz, aby mohli dál létat na svém koštěti. V dubnu proběhl také zápis do první třídy, kde se nejdříve budoucí školáci měli možnost podívat na opravdickou vyučovací hodinu u současných prvňáčků, a pak si ji sami i odpoledne vyzkoušeli na vlastní kůži. Zápis byl úspěšný, přijato bylo sedmnáct školáčků, na které se v září bude těšit slečna učitelka Bára.