Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace
Březen ve škole -

Březen ve škole -

19. 3. 2024Lucie Červenková

Těšíme se na vás na dni otevřených dveří

Než si začnete číst, co vše jsme stihli a co nás ještě čeká v jarním měsíci březnu, přivítáte naše pozvání na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná ve čtvrtek 21. 3. 2024. Pro zájemce budou otevřeny budovy, a to až do 17 :00 hod.

A co že jsme to vlastně už stihli?

Okresní kolo chemické olympiády, kam jsme poslali dva žáky z 9. ročníku. Mezi prvními se sice neumístili, ale účast se počítá. Školní kolo biologické olympiády si vyzkoušela děvčata, která vyrazila do terénu a mapovala chráněná území lužních lesů nebo pěstovala z vajíček listonoha amerického. Přejeme jim hodně štěstí v kole okresním, které ještě čeká.

Do terénu vyrazily i děti z Provodína a jako každoročně popřály provodínským babičkám. Už je z toho pěkná tradice. Pro babičky vyrobily přáníčka a popřály jim hlavně pevné zdraví a spokojenost. Děti z jestřebské družiny připravily pro své maminky malý dárek v podobě šperkovnice. V páté třídě si povídali o tom, jak se slaví MDŽ v Ugandě, Rusku nebo Nepálu. Zda svátek připadal vždy na 8.března? A jak vůbec vznikl? Když se všechno dozvěděli, čekalo je 14.3. Mezinárodní den π, který byl v letošním roce zaměřen na matematické hry a rébusy. Hlavy si lámali v hodině matematiky hned se šestnácti rébusy. A to nás ještě čeká MATEMATICKÝ KLOKAN, kterého se každoročně účastníme ve všech kategoriích. Projekt VESELÉ ZOUBKY si užili prvňáčci. Celý projekt připravila drogerie DM. Děti se věnovaly aktivitám, znalostem a dovednostem, které pomůžou jejich zoubkům, aby byly zdravé a veselé! Každý žák si odnesl balíček, který obsahoval zubní kartáčky a pastu. Čištění zubů nechybělo ani v kreativním projektu žáků deváťáků, kteří měli výtvarnou formu zpracovat Mein Tagesablauf. Osmáci a deváťáci se v kině Máj v Doksech účastní projekce filmu "Bratři". Předtím ještě vyslechli přednášku o historické situaci 40. a 50. let, kterou si připravil vyučující dějepisu ze ZŠ Okna. O pár dní později vyrazili do Doks páťáci, aby se v knihovně dozvěděli, jak se tvoří knížka. Sami si pak na spisovatele, ilustrátory, vydavatele a korektory zahráli. Po vytvoření záložky už zbývalo jen čekat, co nakonec z materiálů zadaných do "tiskárny" vznikne. Odměnou za jejich úsilí byla napínavá knížka, do jejíhož čtení se hned pustili. Z knihovny odjeli bohatší nejen o zážitky a informace, ale také o knížky z právě probíhající burzy knih. I třeťáci navštívili knihovnu. Pro změnu ale v České Lípě. Téma znělo: Pověsti, aneb jak hrad Lipý ke svým strašidlům přišel. Hned po zopakování všech vědomostí o pověstech si názorně vyzkoušeli, jak se pověsti během staletí předávaly, a pak zhlédli loutkové divadlo o panně Anežce a loupeživém Zikmundovi. Druháci a třeťáci za sebou mají již 7 lekcí plaveckého výcviku.

A co nás ještě co konce března čeká?

Okresní kolo Recitační soutěže v ZUŠ Česká Lípa, okresní kolo biologické olympiády, a pro 8. a 9. ročník besedy s Probační a mediální službou a preventivními programy s tématy Nestresuj se stresem a Klíč ke vztahům. Konec března nám zpestří Velikonoční prázdniny.

Krásné jaro všem a těšíme se na viděnou ve čtvrtek na dny otevřených dveří.

Fotogalerie