Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace
Aprílový měsíc v naší škole

Aprílový měsíc v naší škole

5. 5. 2023Lucie Červenková

Mnoho dubnových aktivit se prolínalo oběma budovami. Hned na začátku dubna to byly přípravy na jarní svátky – ve třídách se tvořila přáníčka, malovala vajíčka, hledal se zajíčkův poklad a trénovaly velikonoční koledy. Den Země také spojil obě budovy – v Jestřebí uklízela družinka okolí školy a navštívil je pan Šťastný s poníky, v Provodíně se tvořilo a plnily se úkoly na přírodovědné stezce, 4. třída vyrazila do přírody na Spící pannu po stopách místních pověstí. Apríl!!!.......v Provodíně proběhl hned první týden v dubnu – děti si na školním parlamentu odhlasovaly bláznivý den v pyžamech s bláznivými svačinkami. To v Jestřebí si odhlasovali hned celý bláznivý týden. V pondělí dostala každá třída svou barvu a téměř všichni se dokázali sladit. Po černé barvě, kterou většina žáků většinou nosí, to bylo příjemné zpestření. Úterý bylo dnem šílených účesů, následoval den tepláků a ve čtvrtek šli do školy v pyžamech. Poslední den převleků byl ve znamení “přijď za někoho jiného".  Velmi zajímavé zpestření tohoto měsíce. Žáčky od 2. až do 9. třídy čekaly preventivní programy. Druháci absolvovali program Zdravé tělo, třeťáci a čtvrťáci program Jsme parta, 5. třída si zažila program Jsem originál. Vše od organizace Maják o.p.s. Na druhém stupni zajišťovalo tento rok program liberecké centrum primární prevence Advaita, z.ú. Osmáci a deváťáci měli příležitost prodiskutovat Partnerské vztahy a téma Sexualita, 6. třída se učila zlepšovat klima třídy v programu Řekni, kdo jsem a sedmáci si povídali o tom, co se děje s jejich tělem v programu Nevytahuji se, rostu. Tyto programy byly hrazeny z prostředků Libereckého kraje. V červnu nás ještě čeká program Prevence online. Prevence a komunikace není nikdy dost, a tak přišli žákům 8. ročníku v rámci předmětu Výchova k občanství osvětlit nebezpečí kyberprostoru, sociálních sítí, kyberšikany, ale i záškoláctví poručíci z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie LB kraje. Další dubnová akce, která spojovala obě budovy, bylo pálení čarodějnic. V družinkách plnily děti různé čarodějnické úkoly, soutěžily v pojídání červíků a hadích ocásků, závodily o nejrychlejší koště, zkoušely pokus s hasicím přístrojem. Potom si opekly párečky, které věnoval pan Kuchynka. Čarodějnické aktivity provázely i vyučování. Poslední společnou akcí byl plavecký výcvik. K žákům 2. a 3. třídy se přidali i žáčci z 1., 4. a 5. třídy.

A ty další aktivity?

U žáků 9. ročníku byl duben tématem přijímacích zkoušek na střední školy. V těchto dnech už znají děti výsledky a vědí, kam budou po prázdninách směřovat. Gratulujeme k jejich přijetí k dalšímu vzdělávání. Průběžně se připravují na konec školního roku a už si pořídili mikiny, které jsou velmi pěkné. Během výuky měli deváťáci ukázku online geometrie.

Osmáci se také nenudili. V rámci projektového dne vyrazili do nejstarší sklářské školy na světě (založená roku 1856) do Kamenického Šenova. Žáci si prohlédli její zmodernizované prostory a po podrobných informacích si prošli dílny, ateliéry, třídy, viděli galerii studentských prací a mohli si vyzkoušet techniku pískování a broušení. A že to šlo mnohým pěkně od ruky! Žákyně osmé třídy reprezentovaly naši školu ve dvou olympiádách. M. Marková obsadila 15. místo (ze 32 účastníků) v okresním kole Olympiády v ČJ a Emma Tykvová se v okresním kole Biologické olympiády (kategorie starších žáků) umístila na 11. místě. Dívkám moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy. Páťáci se začali připravovat na projekty z vlastivědy – země EU. Finále a hodnocení proběhne v květnu. Nenudily se ani družinky. Ty kromě všech přechozích aktivit zvládly výlet na koloběžkách, navštívily HistoryPark v Ledčicích, kde je čekal zajímavý program. Děti si vyzkoušely práci archeologů, střílení z luku, vyráběly si různé výrobky z keramické dílny, a nakonec si opekly buřty. Provodínská družina navštívila HZS v České Lípě. A kuchaři? Ti zvládli pokořit dubnovou výzvu, aneb Jak zpracovat vykoledovaná vajíčka…. Keramická dílna je plná výrobků s jarní tématikou.

V dubnu proběhl ve škole zápis do 1. třídy a my se můžeme těšit na 11 šikovných prvňáčků. Ty čeká 16. dubna hodina pro předškoláčky s novou paní učitelkou N. Petříkovou. Všechny srdečně zveme.

Fotogalerie