Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Školská rada

Školská rada Základní školy a Mateřské školy Jestřebí 105, příspěvkové organizace byla zvolena dne 24. 10. 2017 a svou činnost zahájila 21. 11. 2017.  

Ve školním roce 2018 – 2019 se Školská rada scházela na svých jednáních, jejichž náplní byly aktivity vymezené v §168 zákona č. 561 / 2005 Sb. (školském zákoně). Členové rady byli informováni o organizaci školního roku, o průběhu a výsledcích ve vzdělávání, vyslovovali se k hospodaření školy a významným dokumentům vč. výroční zprávy o činnosti školy.

Zápisy z jednání

Složení školské rady

Jméno a příjmení 

Titul, funkce  Zastupuje 

Karel Schreiner

Ing., předseda  zřizovatele

Livia Vážná Hoffmannová 

členka  zřizovatele

Monika Kuchynková 

Bc., členka 

pedagogické pracovníky 

 

 

pedagogické pracovníky 

Erik Kovář

člen 

zákonné zástupce žáků 

Radek Štefko

člen

zákonné zástupce žáků