Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Formuláře a žádosti


Žádost o přijetí ke školní docházce
Žádost o odklad školní docházky
Žádost – přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě
Žádost o přestup žáka z jiné školy
Žádost o uvolnění z předmětu
Žádost o slovní hodnocení
Žádost o odklad klasifikace
Žádost o 10. rok docházky
Žádost o uvolnění žáka z TV
Žádost o uvolnění žáka z vyučování na více dní (pouze pro žáky 2. st.)
Žádost o přijetí do družiny/školního klubu
Infosouhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let..

Naši partneři