Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

JAZYKOVÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA ZŠ A MŠ JESTŘEBÍ

V rámci realizace projektu bude modernizována a nově vybavena přírodovědná učebna a  nově vybavena jazyková učebna. Pro vyřešení celkové bezbariérové dostupnosti školy bude pro překonání tří schodů pořízen schodolez. Nově rekonstruované učebny se nachází v přízemí školy, kde je již nyní bezbariérové sociální zařízení. Cílem projektu je prostřednictvím vytvoření jazykové multimediální učebny a učebny pro výuku přírodních věd zvýšit kvalitu výuky klíčových kompetencí.

Naši partneři