Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace
Oddělení Provodín - SPORŤÁČCI

Vychovatelka ŠD: 

Bc. Monika Kuchynková

tel.: 731 462 835

e-mail: kuchynkova@zsjestrebi.cz

 

Provoz družiny

Ranní družina: 6:00 - 7:40

Odpolední družina: 11:20 - 16:00

Úplata za družinu

Družinu je možné hradit měsíčně nebo čtvrtletně převodem na účet školy do 15. v měsíci.

Od 1. 9. 2020 je stanovena částka úplaty za družinu 300,- Kč na žáka.

č. ú. 94-4661870247/0100, uveďte variabilní a specifický symbol. Do poznámky můžete uvést třídu, jméno žáka - ŠDP/měsíc (např. 2 Pavel Novotný - ŠDP/9) 

Naši partneři