Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Vychovatelka ŠD:
Eliška Fodorová
fodorova@zsjestrebi.cz
tel. 723 346 274
 
Provoz družiny
odpolední družina 13:00 - 15:30 (pondělí od 14:00)
 
ÚPLATA ZA ŠD je možno uhradit měsíčně nebo čtvrtletně převodem na účet školy do 15. v měsíci
č. ú. 94-4661870247 / 0100, uveďte variabilní a specifický symbol žáka, do poznámky můžete uvést třídu jméno žáka - ŠDJ/měsíc (např. 4 Pavel Novotný - ŠDJ/9)
 
Od 1. 9. 2020 je stanovena částka úplaty za školní družinu 300,- Kč.
 
Dokumenty ŠD 2018
v přípravě

Zápisní lístek Jestřebí.doc (48640)Více zde: https://zsjestrebi.webnode.cz/skolni-druzina/oddeleni-jestrebi-2018-2019/

Naši partneři