Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

 

ŠVP ŠD a ŠK 2019.pdf
Řád ŠD a ŠD 2018.pdf
Vnitřní směrnice ŠD a ŠK 2018.pdf
Vnitřní směrnice o úplatě za zájmové vzdělávání v ŠD a ŠK 2018.pdf
Přihláška zápisní lístek do ŠD, ŠK.pdf
Žádost prominutí úplaty.pdf
Provoz v MNG.doc
Info v MNG.pdf

Naši partneři